Reklamowe-24

Reklamowe-24 niezastąpione kompendium wiedzy o artykułach reklamowych, stroje reklamowe, maskotki reklamowe, gadżety reklamowe, szaliki

Account Supervisor kto to jest, czyli reklamowe abecadło

Reklamowe-24

to angielsko brzmiąca nazwa pracownika działu obsługi klienta. Tego typu nomenklatura obowiązuje najczęściej w agencjach marketingowych, public i media relations oraz reklamowych. Starając się sprostać wymogom obowiązującego języka na , osobę zajmującą stanowisko Account Supervisora, można w swobodny sposób przetłumaczyć, jako „inspektor konta”. W zależności od struktury obowiązującej w konkretnej agencji reklamowej, zajmuje najczęściej stanowisko, znajdujące się w bezpośredniej podległości służbowej wobec Account Managera, będąc najczęściej jego zastępcą.

Osoba, zajmująca stanowisko

,

najczęściej samodzielnie nadzoruje oraz koordynuje obsługę firmowych kont wielu klientów, jednego konkretnego klienta albo grupy produktów lub usług, które oferuje swoim klientom agencja. Z uwagi na pracę wykonywaną bezpośrednio z klientami, od osoby zajmującej stanowisko wymaga się wielu lat odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

Reklamowe-24 Account Supervisor

Podstawowe obowiązki spoczywające na Account Supervisorze, jako opiekunie klienta, to przede wszystkim zapewnienie wysokiej jakości usług, którą agencja świadczy na rzecz klientów. Przy ścisłej współpracy z Account Managerem, obowiązkiem Account Supervisora jest utrzymywanie i rozwijanie relacji z klientami. Nawiązana z klientem więź powinna być utrzymywana w duchu okazywanego mu szacunku oraz wzbudzania w nim zaufania, jako kluczowy doradca, a także wpływanie na charakter wzajemnych relacji poprzez silne zaangażowanie w projekt, wiarę w końcowy sukces, do którego najprostsza droga prowadzi poprzez własny rozwój i rozszerzaną gamę pomysłów i rozwiązań.

Ponadto od

Account Supervisora

oczekiwane jest opracowywanie strategicznej wizji aktualnego i przyszłych projektów, w oparciu o wiedzę i znajomość branży, poprzez zgłębianie wiadomości zarówno z własnej branży, jak i tej, w której przyszło działać klientowi.

Stanowisko

Account Supervisora

wymaga ponadto zdolności do zarządzania, w oparciu o nakreślony harmonogram współpracy z klientem. Ponadto cenioną umiejętnością, jest zdolność do skupienia się z powodzeniem nad staraniami personelu agencji, tak, aby wszystkie projekty zostały zakończone zgodnie z początkowymi ustaleniami z klientem, czyli na czas, w ramach przyjętego budżetu oraz przy minimalnym zakłóceniu innej, niezwiązanej z projektem, codziennej działalności klienta lub agencji. Realizowane jest to przede wszystkim poprzez efektywne komunikowanie się ze współpracownikami lub pracownikami innych działów zaangażowanych w realizacje projektu, zwłaszcza poprzez delegowanie, koordynowanie i monitorowanie pracy innych pracowników agencji, w zakresie powierzonych im elementów projektu klienta.

Zostaw odpowiedź