Reklamowe-24

Reklamowe-24 niezastąpione kompendium wiedzy o artykułach reklamowych, stroje reklamowe, maskotki reklamowe, gadżety reklamowe, szaliki

Prawo

Reklamowe-24Prawo, czyli zasady użytkowania witryny internetowej :

 • Właściciel witryny

Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem http://reklamowe-24.pl/ jest .

Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada , będący redaktorem serwisu.

Ponieważ jest prywatną osobą fizyczną, nie uznaje za stosowne, ani konieczne umieszczanie tu innych danych osobowych poza mianem administratora.

 • Prawo – warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w witrynie są publikowane w oparciu o obowiązujące w Rzeczpospolitej prawo, jedynie dla celów  publicystycznych, stanowiąc autorską prezentację profesjonalnego, koneserskiego i fachowego portalu o konfekcyjnych artykułach reklamowych.
 2. Dane zamieszczone w portalu chronione są przepisami ustawy „Prawo autorskie” i stanowią własność i ich autorów. Wszystkie zdjęcia oraz teksty są autorstwa . Jeśli na stronie pojawią się zdjęcia innych autorów, to dołoży wszelkiej staranności, aby ujawnić ich źródło. W przypadku, gdy będzie to niemożliwe, oświadcza, że umieścił te materiały ze względu na ich wysoką jakość, a nie z niskich lub komercyjnych pobudek.
 3. Korzystanie ze strony internetowej odbywa się  na wyłączne ryzyko odwiedzającego i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z witryny  określonych na stronie Prawo.
 4. Administrator strony Reklamowe-24 NIGDY nie wysyła e-maili nakłaniających do wizyty na prowadzonej przez siebie stronie. Wszelkie e-maile wysyłane do osób odwiedzających stronę Reklamowe-24 mogą być TYLKO następstwem ich, na niej wizyty, czyli patrz punkt 3.
 5. Strona prowadzona jest w języku polskim. Reklamowe-24 dołożył wszelkich starań, aby wszystkie treści były jednoznacznie zrozumiałe dla każdej, nawet posługującej się internetowo-smsową nowomową osoby.  Za wszelkie niezrozumienie czegokolwiek lub wszystkiego, reklamowe-24 nie ponosi odpowiedzialności. Ta sama zasada dotyczy również tych odwiedzających stronę Reklamowe-24, dla których język polski nie jest językiem ojczystym.
 • Warunki użytkowania witryny

 1. Użytkownikowi witryny Reklamowe-24 przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Obowiązujące na portalu Reklamowe-24 prawo, zabrania kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w witrynie internetowej Reklamowe-24 w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów www, w sposób łamiący obowiązujące w Rzeczpospolitej prawo, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Reklamowe-24, poza wyjątkami przewidzianymi przez prawo, określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, tekst jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych na stronie internetowej Reklamowe-24, z zastrzeżeniem ust. 6
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania ze strony internetowej Reklamowe-24, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Reklamowe-24 lub firm hostujących tą www, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w witrynie internetowej Reklamowe-24 jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od Reklamowe-24.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Reklamowe-24 na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w witrynie internetowej Reklamowe-24, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  • wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
 8. Otrzymując dostęp do stron Reklamowe-24 użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Szata graficzna chroniona przez obowiązujęce w Rzeczpospolitej prawo stanowi własność Reklamowe-24, który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci nie zmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.
 10. Znaki graficzne, logotypy i  materiały tekstowe wykorzystane na stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Reklamowe-24 nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 11. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie, mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
 • Prawo, czyli zakres odpowiedzialności Reklamowe-24

 1. Przeglądanie zasobów witryny Reklamowe-24 nie jest obowiązkowe.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszej witryny internetowej ponosi wyłącznie jej użytkownik.
 3. Reklamowe-24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej Reklamowe-24lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  • interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w witrynie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  • niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;
  • niezrozumienia widniejących na stronach wizerunków, napisów, haseł itp., które są autorstwa twórców prezentowanych artykułów, takich jak: stroje reklamowe, maskotki reklamowe, gadżety reklamowe, akcesoria dla kibiców, szaliki klubowe i fanklubowe, co nie jest jednoznaczne z tym, że reklamowe-24 się z nimi wszystkimi utożsamia i bierze za nie jakąkolwiek odpowiedzialność.
  • mylnego lub nierozumnego zrozumienia oglądanych treści, co powoduje, iż Reklamowe-24 oświadcza, że wszelkie kojarzenia słów i wizerunków, z czymś innym niż są w rzeczywistości, stanowią przejaw niezdrowej, niczym nieuzasadnionej wyobraźni oglądającego, co powoduje, że wyraża ubolewanie z powodu jego stanu zdrowia psychicznego i poleca bezzwłoczne odejście od komputera w celu natychmiastowej konsultacji z najbliższym lekarzem lub farmaceutą
 4. Informacje w witrynie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez  Reklamowe-24 wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości strony.
 • Prawo – obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Reklamowe-24 ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.
 • Prawo do prywatności

Reklamowe-24 informuje, że jeśli nastąpią okoliczności powodujące konieczność podawania jakichkolwiek danych przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są one w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:

 • nawiązania kontaktu z związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który użytkownik strony oczekuje odpowiedzi,
 • przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez użytkowników,
 • ewentualnym wysłaniem e-maila z podziękowaniem za wizytę na stronie Reklamowe-24,
 • wewnętrznym badaniem obiegu informacji składanych z www.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszej strony internetowej przeznaczone są wyłącznie na użytek Reklamowe-24. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane firmom, urzędom, organizacjom ani  innym osobom. Poufność danych może być uchylona jedynie w celach dowodowych na polecenie stosownych organów państwowych, tylko w wypadku zagrożenia sankcjami przewidzonymi przez prawo lub innymi nieokreślonymi dolegliwościami grożącymi reklamowe-24 lub jego najbliższym.

 • Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas odwiedzin na stronie Reklamowe-24 mogą być zbierane dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp., czym zupełnie nie jest zainteresowany prowadzący stronę Reklamowe-24. Ale są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dążyć do rozwoju witryny.

Może się zdarzyć, że w niektórych przypadkach dostępu do  całości lub części witryny, identyfikacja i związana z nią zindywidualizowana obecność oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Reklamowe-24, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z witryny przez użytkowników oraz wykorzystywane przez obecne na stronie moduły reklamowe.

 • Zmiana danych

Procedura składania zapytań poprzez stronę internetową może wymagać podania podstawowych danych, w celu ogólnej identyfikacji nadawcy.  Uczestnicy witryny mogą zmienić lub przeglądnąć zgromadzone dane (jeżeli dotyczą ich osoby) kontaktując się z Reklamowe-24 (dane kontaktowe podane na stronie Kontakt). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 • Prawo, a zmiana polityki prywatności

Reklamowe-24 zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Strona zaprojektowana i wykonana przy pomocy powszechnie dostęnych środków i programów przez reklamowe-24.