Reklamowe-24

Reklamowe-24 niezastąpione kompendium wiedzy o artykułach reklamowych, stroje reklamowe, maskotki reklamowe, gadżety reklamowe, szaliki

Stroje reklamowe w służbie ochrony przyrody, czyli miś brunatny

,Reklamowe-24 stroje reklamowe miś brunatny

są przydatną, nowatorską i uniwersalną formą promocji niemal każdego przekazu. Najczęściej stanowią jeden z elementów kompleksowej kampanii reklamowej, stanowiąc jeden z jej wiodących elementów. Bywa również tak, że stanowią samodzielną jednostkę reklamową, niewspartą innymi formami reklamy. Przez wszechstronność zastosowań, stroje reklamowe określane także, jako kostiumy , kojarzone przede wszystkim z działaniami marketingowymi, mogą być również wykorzystywane do celów niekomercyjnych. Odpowiednio zaprojektowane i skonstruowane w firmach zajmujących się produkcją gadżetów reklamowych, cieszą się wielkim zainteresowaniem. Uczestnicząc w imprezach rozrywkowych, sportowych, akcjach charytatywnych, wyglądem, sposobem poruszania się, pozytywnymi skojarzeniami, przyczyniają się do wzmocnienia przekazu i popularyzowaniu idei bliskich sercu organizatorów.

Reklamowe-24 stroje reklamowe miś brunatny

w postaci misia brunatnego, można zaliczyć właśnie do tych niekomercyjnych zastosowań. Wprawdzie ostatnio pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają intruzom w górach, czyli niezdyscyplinowanym osobom, niezasługującym na miano turystów, że „Niedźwiedź to nie miś”, na potrzeby tego artykułu pozostaniemy przy słowie . Co nie znaczy, że prezentując fotografie, na których są w kształcie misia, nie poświęcimy kilku słów niedźwiedziom brunatnym.Reklamowe-24 stroje reklamowe miś brunatny

W Rzeczpospolitej jest objęty ochroną prawną od 1952 roku. Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237). Reklamowe-24 stroje reklamowe miś brunatny

w Polsce jest gatunkiem ściśle chronionym, wymagających ochrony czynnej. Zabrania się zabijania, okaleczania lub chwytania niedźwiedzi; przetrzymywania ich w niewoli, niepokojenia młodych, niszczenia gawr, a także przechowywania i sprzedaży skór lub innych części martwych osobników bez odpowiedniego zezwolenia.

Od czasu przyjęcia Polski do organizacji Unii Europejskiej, niedźwiedzia brunatnego dotyczą również  przepisy z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG), gdyż stanowi gatunek priorytetowy, wymagający ochrony w formie wytyczenia specyficznych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. jest chroniony na mocy Konwencji Berneńskiej. W „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” ma status NT (near threatened) – gatunek niższego ryzyka, ale bliski zagrożenia.

Dlatego trudno się dziwić, że ochrona misia niedźwiedzia brunatnego stanowi istotny obiekt zainteresowań organizacji proekologicznych, a z powodzeniem włączają się w akcje ochrony polskiej przyrody.

Reklamowe-24 niedzwiedź

1 do wpisu “Stroje reklamowe w służbie ochrony przyrody, czyli miś brunatny”


  1. Stanisław napisał(a):

    Proszę na o przysłanie oferty cenowej na dwa małe misie i jeden dużyZostaw odpowiedź